Giới thiệu về Atlas Phong Nha – Kẻ Bàng


Atlas điện tử Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là sáng kiến ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (Geography Information System) và viễn thám (Remote Sensing) trên  môi trường Web để tạo ra hệ thống bản đồ trực tuyến (online  map) chứa các nội dung về tự nhiên và  kinh tế - xã hội của khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhóm thiết kế tích hợp các cơ sở dữ liệu một cách trực quan, cập  nhật, dễ dàng khai thác và chia sẻ. Atlas Phong Nha - Kẻ Bàng gồm hơn 30 bản đồ số của các chuyên đề: Nhóm bản đồ hành chính, nhóm bản đồ điều kiện tự nhiên, nhóm bản đồ kinh tế - xã hội, nhóm bản đồ quy hoạch và nhóm bản đồ dự báo; các thông tin về hệ động thực vật, địa chất, địa mạo, lịch sử - văn hoá; các video, hình ảnh  về tự nhiên và con người nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin phục vụ nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch bảo tồn tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu  quả và khoa học.

 

Trong quá trình xây dựng Atlas điện tử, nhóm nghiên cứu đến từ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sử dụng nguồn dữ liệu đầu vào, gồm: ảnh viễn thám Landsat và ảnh Spot, các dữ liệu địa chất của Cục Địa chất và Khoáng sản, các số liệu về kinh tế - xã hội của Cục Thống kê Quảng Bình, số liệu về khí hậu của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quảng Bình, các thông tin thứ cấp của các báo cáo khoa học về  tự nhiên, xã hội của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

 

Để sản phẩm có chất lượng tốt, ý kiến đóng góp của bạn đọc là những tư vấn rất cần thiết để chúng tôi tiếp thu và hoàn thiện.

 

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nhóm tác giả

Võ Văn Trí

Trần Xuân Mùi

Lê Thị Phương Lan

Thông tin và nội dung thuộc về: Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thiết kế: Võ Văn Trí, Trần Xuân Mùi, Lê Thị Phương Lan - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0913336889 hoặc 0944006358; Email: research.pnkb@gmail.com